İnsanlığın Miracı | Raise of Humanity

İnsanlığımız çok karışık bir çağın içinde. Hükümetler endüstriyel sistemi ve güç ile ayakta durabilmek için gittikçe daha çirkin yüzlerini gösteriyorlar. Daha fazla tüket, Televizyona bağlan. Sana sunulmuş rolllere (kültürel, inançsal vs.) uy. Koyun ol. Sorun olma!

Ama kafanı uzatıp bütünü görmeye kalktığında sen bir tehlikesin. Protestocu ya da terörist olarak lanse edilebilirsin. Toplu uyanışlar bazen yine aynı çarkın dişlileri tarafından bölücülük uygulanarak ve manipule edilerek yönetilmeye devam ediyor.

Sadece sen zihinden gelen hareketle, kalpten gelen hareketi ayırd edebilirsin. Toprak ana daha çok sevgiye, daha çok barışa ve ekolojik çözümlere aç.

Değişmek zor ama elele, gönül gönüle, birlik içinde ayırımcılığa, korkuya ve öfkeye kafa tutarak mümkün. İnsanlığın yükselişi, merhamet, ekolojik ve şuurlu adımlarla olacak. Bizden şu an beklenen budur.

Öyleyse olalım.

Barış!

*************************************************************************

This is a chaotic era of humanity. The governments becoming furious to protect their seat at the system of industrial power. Consume more! be a slave of TV. Play your role of culture religion etc and be a sheep. No problem.

But if you decide to go down the rabbit hole you become a threat. You are a protester or even a terrorist. Mass awakening sometimes being abused by the same system to divide the mass for their industrial sake.

It is only you that can separate act of the mind and act of the heart. Mother earth needs more love, more peace and ecological care.

It is hard to CHANGE but acting as one hand in hand will defeat the power of isolation, separation, fear, anger. It will turn to a raise of humanity, compassion, ecological and mindful action.

So be it!

Peace!

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.