?nsanl???n Mirac? | Raise of Humanity

?nsanl???m?z çok kar???k bir ça??n içinde. Hükümetler endüstriyel sistemi ve güç ile ayakta durabilmek için gittikçe daha çirkin yüzlerini gösteriyorlar. Daha fazla tüket, Televizyona ba?lan. Sana sunulmu? rolllere (kültürel, inançsal vs.) uy. Koyun ol. Sorun olma!

Ama kafan? uzat?p bütünü görmeye kalkt???nda sen bir tehlikesin. Protestocu ya da terörist olarak lanse edilebilirsin. Toplu uyan??lar bazen yine ayn? çark?n di?lileri taraf?ndan bölücülük uygulanarak ve manipule edilerek yönetilmeye devam ediyor.

Sadece sen zihinden gelen hareketle, kalpten gelen hareketi ay?rd edebilirsin. Toprak ana daha çok sevgiye, daha çok bar??a ve ekolojik çözümlere aç.

De?i?mek zor ama elele, gönül gönüle, birlik içinde ay?r?mc?l??a, korkuya ve öfkeye kafa tutarak mümkün. ?nsanl???n yükseli?i, merhamet, ekolojik ve ?uurlu ad?mlarla olacak. Bizden ?u an beklenen budur.

Öyleyse olal?m.

Bar??!

*************************************************************************

This is a chaotic era of humanity. The governments becoming furious to protect their seat at the system of industrial power. Consume more! be a slave of TV. Play your role of culture religion etc and be a sheep. No problem.

But if you decide to go down the rabbit hole you become a threat. You are a protester or even a terrorist. Mass awakening sometimes being abused by the same system to divide the mass for their industrial sake.

It is only you that can separate act of the mind and act of the heart. Mother earth needs more love, more peace and ecological care.

It is hard to CHANGE but acting as one hand in hand will defeat the power of isolation, separation, fear, anger. It will turn to a raise of humanity, compassion, ecological and mindful action.

So be it!

Peace!

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.