Green Smoothies | Nam-? Di?er Çocuklar?n Ye?il Sütü

greensmoothie malzemeler

 

Malzemeler

1 avuç kadar badem (tuzlanmam??, kavrulmam??, çi? olmal?)

1 bardak su

1 tutam ?spanak

1 tutam semizotu ve maydanoz sap?

1 muz

Not: Bu ye?illikler d???nda baz tat olu?turabilecek koyu ye?illeri de deneyebilirsiniz. Baz tatlara s???n?n. Roka, kuzu kula??, tere gibi uç tatlarda çocuklara içirebilmek pek mümkün olmuyor.

Yap?l??? : 

– Bademleri suyla y?kay?p bir su dolu kasede 4 saat bekletin. 4 saatin sonunda suyunu de?i?tirip 8 saat bekletin. (ak?amüstü 8’de koydunuz, yatarken de?i?tirin, sabaha bademler haz?r.)

– Slow juicer ya da blender ile bademleri, muzu, ?spana?? ve bir bardak suyu kar??t?r?n ya da s?k?n

– E?er blender kullan?yorsan?z süzmek gerekebilir.

Afiyet olsun

Faydalar? : 

Faydalar? saymakla bitmez herhalde. Badem sütü yüksek protein, magnezyum, selenyum ve E vitamini içerir. Ayr?ca kalp damar sa?l??? için gerekli flavanoidleri de içerir. ?nek sütü gibi laktik asit içermedi?inden vücudun a??rla?mas?na de?il zinde hissetmesine katk? sa?lar.

Ayn? ?ekilde ?spanak da çok büyük bir A, C, E, B vitamini kayna??. Ben bilmem google bilir ama zihni ve vücudu kuvvetlendirir.

Semizotu ve maydanoz sap? özellikle kuvvetli idrar söktürücü olmalar? nedeniyle (Bkz. Maranki) ve kan? temizlemesi nedeniyle ekledim.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.