Hak Kadir

Hak Kadir

Tek kadirdir olan

bir hortumun gölgesini

y?lan diye bo?du?um

ve kendimde kayboldu?um an

her pi?eni yolda? edindi?im

uçtu?umu de?il

dü?tü?ümü anlad???m an

yanan ile yak?lan?n ayn? olmad???

hiçli?in yoklu?a yenildi?i

ü?üdü?üm an

hepsinin!?!

-yakan?n da hatta

ayn? musalla ta??na

yerle?ip yu?uldu?u

garip bir dünyaday?z

her besmelesinde ?eytan? anan

Kendinde yok sananla

bir sofraday?z

Kadirdir TEK olan.

Ni 22.7.2015


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.