Sen daha ölmedin mi Rilke?

Sen daha ölmedin Rilke24 ya??nda
Varl???n dipsiz derinlerine inip
Özünü kana yana içip,
K?sk?vrak kö?e bucak kabaran
Dalgalanan sonsuz ten…
Sen daha ölmedin..
“?u bir vakitler nabz?
Tanr?lar?n hayat?yla atan topraklarda”
anlar, hayaller ve dahi canlar
bir Bal???n rüyas?nda,
Hapsolmu? gömüldü,
Sen daha ölmedin.
Ku?lar?n ve çocuklar?n c?v?lt? mar??yla,
Betonla?m?? kalpler ve ?ehirlerin karanl???nda,
Yolda?lar yola,
A?açlar Ser’e hasret onurla öldü
Sen daha ölmedin.
Tinin yaln?z ç?plakl???, bir a?aç kavu?u!
Son yang?nda içi oyulan,
kökleri ve gövdesi çiçeksiz ha?met…
?imdi ona lay?k olan
Bir kesilmi? ba??m
Bi de dürülmü? tenekeleri gams?z ayya??n
Nezaket öldü, gönüller öldü.
?Ben? öldüm. Bi sen ölmedin gitti, yeter Rilke!
Ni Khan | 8.10.2015 05:05
“You are not dead yet. It is not too late
To open your depths by plunging into them And drink in the life
That reveals itself quietly there.” Rilke

2 thoughts on “Sen daha ölmedin mi Rilke?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.