Kökler

Ya??yorum köklerle
Dehlizdeyim
Gerçe?in ç?plakl???nda
Yoksun yerlerim ü?üyor
Ü?ürken kalinlasiyor derim
Büyüyorum

Kad?nl??a yak?lan a??tla
Beliriyor koca a?aç
kutsal yerlerim
Heves ediyor köklerine

Heves yolda kal?yor
Köklere indikce
Kad?nl??a edilen dansla
Kutsal ile yoksun e?le?iyor

Kökler hiç bitmiyor
?niyor da iniyorum
Bilmedi?im kap?lar
Beliriyor
giriyorum o kap?lardan
Duruyorum
Gidiyorum

Kap?lar sonsuz
Aç?lmaya Aç
Kiminin koreltiyor ellerimi tokma??
Kimini y?kasim geliyor
Kimi dar a?ac?nda özgürlük vadediyor
Kimi kokuyor
kimi korkuyor.
Kimi benden
kimi senden firar
-?kisi bir arada olmuyor-

Kimi açt???mda y?kil?yor
Kimi yap???yor ellerime
E?ikte can ver diyor
O can benim de?il
Diyorum
Elim reçine oluyor.
Son tinisinda ma?uk aram?yor
Ama hep a??k oluyor.

Böyle köklere inmi?im.
Dallar da göklere ç?km?? m?d?r diye soruyorum kendime.
Dallari süslemek
Daldan dala konmak da güzel olurdu

Lakin
Köklere inmeyince
O dallar gö?e ermiyor.

10.01.2016 15:20
#?iir #zonedout #spiritual #kök #kokler


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.