Gerçe?in Yolu | Dhammapada /8

10985369_10204713874512251_5917380596118264737_n
“Ye?il Yol” projesine yapt??? direni?te, Samistal Yaylas??nda jandarman?n sert müdahalesine maruz kalan 58 ya??ndaki ?Havva Ana? lakab?yla an?lan Rabia Özcan. Temmuz 2015

Zaten bizim Anadolu’dan bildi?imiz, ana s?cakl???nda deneyimledi?imiz bilgiler binlerce y?ld?r var ya hani…

Binlerden Birlere varal?m. Bu H?drellezde niyaz?m O’dur!

Bu vesileyle sizlere ve kendime hat?rlatma mahiyetinde,  Gautama Buddha’n?n Gerçe?in Yolu’na dair yazd??? kitap Dhammapada’dan bir bölüm payla?ay?m…

Bölüm 8, Binler

100. Duyana dinginlik veren bir tek sözcük, binlerce anlams?z kelimeden iyidir.

101. Duyan?n içine bar??? getiren bir tek m?sra, binlerce anlams?z m?sradan iyidir. . 

102. Binlerce anlams?z sözden olu?an ?ark? yerine hakikati söyleyen tek kelimelik ?ark? iyidir.

103. Birisi sava? kazanabilir, bin ki?iyi binlerce kez yenebilir! Kendini yenen; i?te o en soylusudur.

106. Birisi, aylar boyu, y?llar boyu binlerce kurbanla kendini sunarken, bir ba?kas? ruhu bilgili olana bir anl?k sayg? ile e?ilir. Bu sayg? yüz y?ld?r kesilen kurbandan iyidir.

109. Ya?l?ya sayg? gösteren ki?ide dört ?ey artar: hayat, sa?l?k, mutluluk, güç.

110. De?erleri olmadan, ?uursuz yüz y?l ya?amaktansa, erdemli ve fark?nda olarak bir gün ya?amak iyidir.

112. Tembellik ve zay?fl?kla yüz y?l ya?amaktansa, kararl? ve çabada bir gün ya?amak iyidir.

113. ?eylerin do?u?u ve ölü?ünü görmeden yüz y?l ya?amaktansa, do?um ve ölümü görüp de bir gün ya?amak iyidir.

114. Ölümsüz olan? alg?lamadan yüz y?l ya?amaktansa, ölümsüzü alg?lay?p bir gün ya?amak iyidir.

115. Yüce hakikati görmeden yüz y?l ya?amaktansa, yüce hakikati görüp de bir gün ya?amak iyidir.

Chapter 8, The Thousands

100. Better than a thousand useless words is one useful word, hearing which one attains peace.

101. Better than a thousand useless verses is one useful verse, hearing which one attains peace.

102. Better than reciting a hundred meaningless verses is the reciting of one verse of Dhamma, hearing which one attains peace.

103. Though one may conquer a thousand times a thousand men in battle, yet he indeed is the noblest victor who conquers himself.

104-105. Self-conquest is far better then the conquest of others. Not even a god, an angel, Mara or Brahma can turn into defeat the victory of a person who is self-subdued and ever restrained in conduct. [12]

106. Though month after month for a hundred years one should offer sacrifices by the thousands, yet if only for a moment one should worship those of perfected minds that honor is indeed better than a century of sacrifice.

107. Though for a hundred years one should tend the sacrificial fire in the forest, yet if only for a moment one should worship those of perfected minds, that worship is indeed better than a century of sacrifice.

108. Whatever gifts and oblations one seeking merit might offer in this world for a whole year, all that is not worth one fourth of the merit gained by revering the Upright Ones, which is truly excellent.

109. To one ever eager to revere and serve the elders, these four blessing accrue: long life and beauty, happiness and power.

110. Better it is to live one day virtuous and meditative than to live a hundred years immoral and uncontrolled.

111. Better it is to live one day wise and meditative than to live a hundred years foolish and uncontrolled.

112. Better it is to live one day strenuous and resolute than to live a hundred years sluggish and dissipated.

113. Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live as hundred years without ever seeing the rise and fall of things.

114. Better it is to live one day seeing the Deathless than to live a hundred years without ever seeing the Deathless.

115. Better it is to live one day seeing the Supreme Truth than to live a hundred years without ever seeing the Supreme Truth.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.