Ben Kad?n

Ben bayan
Beton tarlalar?nda
Nefessiz bo?ulan

Ben kad?n
Cesedim tohum
Varillerde ye?eren

Ben cad?
Meryem Ay?e
Ayasofya’da fahi?e

Ben Ana Avrat
dümdüz meta
Nur-u Fatima

Ben bac?
Ezeli bir ezili?le
Yak?lm?? ormanlar topra??

Ben gece
Kavuran
Õz ate?ini savuran

Ben zevce
Ahlakç? karanl???n
Diri diri gömdü?ü

Bir Geyik Eski?ehir’de
Ölüm ferman?yla
?halede

Ben di?i
Sahte Namuslarin
Ehlile?mi? bekçisi

Sokakta
Ormanda
?ehirde
Köyde
Her yerde.
Güzelli?imin
Ürküttü?ü
Karanl???n
Bir put
Hep k?rd?m
Hala pe?imde
Ama

Bu son celse
Karanl???nla
dövü?mekten de
Ehlile?mekten de

Yoruldum
Gittim

Seni terk ettim
?imdi I??r?m

I????m
Karanl???na
Bir Kozmik Ate?

Ben kad?n?m
Nar-? Nur-a eviren
  Sana tembihleyen

?lla Hu

?u da??lm??
Paramparça halinle
Y?k?l
Gönlüme gözükme

A?k kelimesini
A?z?na alma

Sak?n
Beni nesneden sayma.

Ahlak?n?
Al
Hakikate
Doyur

Eli belli dili
Ver Topra?a
Birle

Ben kad?n?m!
Mucizelere kaynak
Tohumlara toprak
Medet
Ya A?k!

Ni Khan 22.07.2020 #p?nargültekin an?s?na

Çatalhöyük?te bulunan ve MÖ 5750 y?llar?na tarihlenen bir pi?mi? toprak.
Kaynak: arkeofili.com
?ri gö?üsleri ve geni? kalçalar? nedeniyle her zaman hem tar?mla hem de do?urganl?kla ili?kilendirilen kad?n, iki leopar?n aras?nda oturmu? güçlü bir ki?ilik. Bacaklar? aras?ndaki yuvarlak ?ekil yeni do?makta olan bir çocu?un ba??n? veya sayg?n bir atan?n kafatas?n? betimliyor olabilir.