Kökler

Ya??yorum köklerle Dehlizdeyim Gerçe?in ç?plakl???nda Yoksun yerlerim ü?üyor Ü?ürken kalinlasiyor derim Büyüyorum Kad?nl??a yak?lan a??tla Beliriyor koca a?aç kutsal yerlerim Heves ediyor köklerine Heves yolda kal?yor Köklere indikce Kad?nl??a edilen dansla Kutsal ile yoksun e?le?iyor Kökler hiç bitmiyor ?niyor da iniyorum Bilmedi?im kap?lar Beliriyor giriyorum o kap?lardan Duruyorum Gidiyorum Kap?lar sonsuz Aç?lmaya Aç Kiminin koreltiyor … More Kökler