Okulda ?iddet | Çocuklar?n Öfke Bulutu

Son dönemdeki ate?li ishal salg?n?na biz de ailece kap?ld?k. Her ailece yakaland???m?z virüsü biri a??r geçirir. Bu sefer 5 ya??ndaki k?z?m Nisan a??r atlat?yor. Gece yar?s? 40 derece ate?le Niso?um yatarken bütün kaslar?n? s?kt?, gözlerini kocaman açt? bir halüsinasyon ortas?nda Hay?r hay????r, bu çok korkunçç, bu kadar?na bakamam hay????rrrrr. Arkas?ndan sar?ld?m. Vesvese kovucu Nas ve Felak,  ?aman … More Okulda ?iddet | Çocuklar?n Öfke Bulutu