Egemen Çocuklar Olal?m!

Biz, milletin egemen unsur oldu?u bir ülkede ya??yoruz ve bunu bu s?ralar hat?rlamaya çok ihtiyac?m?z var. Tüm küresel dogmalar?n, ceza mekanizmalar? ile dayat?ld??? bu süreçten ba??ms?zla?mak yine bu milletin sorumlulu?u. Yeni bir istiklal mücadelesinin tam ortas?nda bulunmaktay?z. Egemen olmak için önce içsel bir gücün varl???na damarlar?m?za kadar inanmak gerekiyor. Ancak samimi bir sevgi ile birlik … More Egemen Çocuklar Olal?m!