Dinleme üzerine… | #MakamHisleriOyunu

Dinleme, dinlenme, dinginlik… Dinlemek,   bir bütün olarak teslim olma hali… kafamdaki seslerden, yarg?lardan ve cevaplardan ötesini duyabiliyor muyum ki? ‘Dinle’ diye ba?lam?? Mesnevi. ilk ?art? ‘oku’ olan bir dinin içine do?mu?um Çevirimiçi severek e?itim ald??m Berklee müzik okulundaki ö?retmenlerden biri ?unu demi?ti “Verebilece?im yegane tavsiye hiç sevmedi?in, hiç benimsememi? oldu?un müzi?i aç?p dinlemen olacakt?r. Asl?nda … More Dinleme üzerine… | #MakamHisleriOyunu